Ağaoğlu Gümrük Müşavirliği

Eğitim Mah. İsmail Sk.
Avrasya İş Merkezi
No:14 K.3 D.43
Hasanpaşa/İSTANBUL

Tel: 216 550 52 72
Fax: 216 550 52 71

Mart 21 2018
T.C. Resmi Gazete

Ağaoğlu gümrük müşavirliği

Gümrük hizmerleri

gümrük müşavirliği

Gümrük

Ağaoğlu Gümrük

gümrükçü firmalar

İthalat ihracat

Gümrük müşaviri

gümrük komisyoncusu

* 2007 tarihinden itibaren Resmi Gazete arıyabilirsiniz.
      
--

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

-2018/11539 Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İçin Avrupa Komisyonu-Dünya Bankası Ortaklık Programı Çerçevesinde (Türkiye Cumhuriyeti-Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi İçin) Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu ile Dünya Bankası’nın Orta Asya ve Avrupa Bölgesine İlişkin Ortaklık Programı Kapsamındaki Program Odaklı Tek Donörlü Vakıf Fonunun Yöneticisi Sıfatıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

-2018/11499 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

-2018/11504 Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

-— İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

-— Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

-— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/11)

-— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493)

-— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-— Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

-— Anayasa Mahkemesinin 20/12/2017 Tarihli ve 2014/18247 Başvuru Numaralı Kararı

-— Anayasa Mahkemesinin 22/2/2018 Tarihli ve 2014/16947 Başvuru Numaralı Kararı

-İLÂNLAR

--a - Yargı İlânları

--b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

--c - Çeşitli İlânlar

--– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
© 2018 Ağaoğlu Gümrük Müşavirliği Ltd Şti. Tüm hakları saklıdır.