Ağaoğlu Gümrük Müşavirliği

Eğitim Mah. İsmail Sk.
Avrasya İş Merkezi
No:14 K.3 D.43
Hasanpaşa/İSTANBUL

Tel: 216 550 52 72
Fax: 216 550 52 71

Kasım 16 2018
T.C. Resmi Gazete

Ağaoğlu gümrük müşavirliği

Gümrük hizmerleri

gümrük müşavirliği

Gümrük

Ağaoğlu Gümrük

gümrükçü firmalar

İthalat ihracat

Gümrük müşaviri

gümrük komisyoncusu

* 2007 tarihinden itibaren Resmi Gazete arıyabilirsiniz.
      
--

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

-–– Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-–– Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-–– Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği

-–– Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

-–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-–– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektronik ve Yazılım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

-–– Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52)

-–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-68, 69, 70, 71, 72 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

-–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/11/2018 Tarihli ve 8178 Sayılı Kararı

-İLÂN BÖLÜMÜ

--a - Yargı İlânları

--b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

--c - Çeşitli İlânlar

--– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 
© 2018 Ağaoğlu Gümrük Müşavirliği Ltd Şti. Tüm hakları saklıdır.