Ağaoğlu Gümrük Müşavirliği

Eğitim Mah. İsmail Sk.
Avrasya İş Merkezi
No:14 K.3 D.43
Hasanpaşa/İSTANBUL

Tel: 216 550 52 72
Fax: 216 550 52 71

Aralık 16 2017
T.C. Resmi Gazete

Ağaoğlu gümrük müşavirliği

Gümrük hizmerleri

gümrük müşavirliği

Gümrük

Ağaoğlu Gümrük

gümrükçü firmalar

İthalat ihracat

Gümrük müşaviri

gümrük komisyoncusu

* 2007 tarihinden itibaren Resmi Gazete arıyabilirsiniz.
      
--

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

-— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

-— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Avrupa Birliği Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Ekonomi Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Kalkınma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FAKIBABA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

-— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

-— Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-— Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

-— Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞLER

-— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/13)

-— 2017 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

-— 2017 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

-— 2017 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

-— 2017 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

-— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

-— Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-— Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 240)

-— Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805)

KURUL KARARLARI

-— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 7/12/2017 Tarihli ve 7492 Sayılı Kararı

-— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/12/2017 Tarihli ve 7510, 7511, 7513, 7514, 7515, 7516-1, 7516-2, 7516-3, 7516-4, 7516-5, 7516-6, 7516-7, 7516-8, 7516-9, 7516-10 ve 7516-11 Sayılı Kararları

-İLÂNLAR

--a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

--b- - Çeşitli İlânlar

--– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

-

-Tıklayınız

-16/12/2017 tarihli ve 30272 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait Tebliğler yayımlanmıştır.

-

 
© 2017 Ağaoğlu Gümrük Müşavirliği Ltd Şti. Tüm hakları saklıdır.