Ağaoğlu Gümrük Müşavirliği

Eğitim Mah. İsmail Sk.
Avrasya İş Merkezi
No:14 K.3 D.43
Hasanpaşa/İSTANBUL

Tel: 216 550 52 72
Fax: 216 550 52 71

Mayıs 23 2018
T.C. Resmi Gazete

Ağaoğlu gümrük müşavirliği

Gümrük hizmerleri

gümrük müşavirliği

Gümrük

Ağaoğlu Gümrük

gümrükçü firmalar

İthalat ihracat

Gümrük müşaviri

gümrük komisyoncusu

* 2007 tarihinden itibaren Resmi Gazete arıyabilirsiniz.
      
--

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

-2018/11610 Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı Bünyesinde 1 Adet Özel Harekat Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

-2018/11832 Soda Sanayii Anonim Şirketine Bağlı Bazı İşyerlerinde Petrol-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

-–– Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ait Atama Kararı

-–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

-–– Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

-–– Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

-–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)

-–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)

-–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

-–– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2018 Tarihli ve 2014/19077 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

-–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

-İLÂNLAR

--a - Yargı İlânları

--b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

--c - Çeşitli İlânlar

--– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

-

-Tıklayınız

-23/5/2018 tarihli ve 30429 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2018-2019 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı yayımlanmıştır.

-

 
© 2018 Ağaoğlu Gümrük Müşavirliği Ltd Şti. Tüm hakları saklıdır.